A.3. Problemi comuni di duplicazione (Discussione)