הורדות

גנוקאש 2.4 חשבונאות לעסקים קטנים

GnuCash 2.4 small business accounting

צוות פיתוח גנוקאש קיבל הודעה אודות ספר חדש שהוצא לאור על ידי PacktPub, בריטניה:

גנוקאש 2.4 חשבונאות לעסקים קטנים, מאת אשוק רמאכרנדרן.

מדריך למתחילים לניהול חשבונות אישיים.

המפתח שלנו כריסטיאן סטימינג תרם כבר לספר זה כמבקר, אנחנו יכולים להמליץ בלב שלם על תוצאות שיתוף הפעולה הפורה הזה. חפשו את הספר ב-packtpub.com, יתרה מזאת, המוציא לאור התחייב להקצות חלק מהכנסות מכירות הספרים, לפרויקט גנו-קאש. תיהנו עם הספר!

נקודות עיקריות מרכזיות

[Transaction Association Dialog]
  • A new Transaction Association dialog, available from the Update Association for Transaction menu item that has replaced the two association items in 3.x, allows setting, changing, and deleting associations.
  • A symbol (paperclip for files, chain links for URLS) is now displayed in the Associations column (visible in double-line mode) in the register in place of the letters when a transaction has an association. This doesn't work on MacOS.
  • כעת ניתן להוסיף צרופה לחשבונות, להודעת זיכוי, חשבוניות ושוברים. במידה וקימת צרופה היא תופיע כלחצן קישור המוצג מתחת להערות.

  • New type-ahead search is added to sequential search when selecting an account or an Action in the register: Instead of typing the first few characters of a top level account, the separator, the first few characters of the next level account and so on you may instead type a few characters of any part of a full account name and the drop-list will be filtered to contain only matching accounts. Once you have a small enough list you can use the arrow keys to select the account that you want.

Command-Line

A new separate executable, gnucash-cli (gnucash-cli.exe on Microsoft Windows) for doing command-line things like updating the prices in your book. gnucash-cli gains the ability to run reports from the command line. Specify reports to run by name or guid. It also provides an export format and an output file name without which it will output the report to stdout.

  • gnucash-cli --report run --name=[reportname/guid] datafile.gnucash
  • gnucash-cli --report run --name=[reportname/guid] --output-file=x.html datafile.gnucash
  • gnucash-cli --report run --name=[reportname/guid] --output-file=x.html --export-type=TYPE datafile.gnucash

gnucash-cli --help הצגת מסך רשימת כל הפקודות הזמינות ואת האפשרויות שלהן.

The GUI program, gnucash, still responds to the options it always has, though --get-price-quotes is deprecated in favor of gnucash-cli --quotes get.

ממשק משתמש גרפי

פעולות עסקיות

ייבוא תנועות

דוחות

תקציבים

תאימות

תיצור ותיסרוט

For a complete list of new features and API changes see the הערות שחרור.

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

Copyright © 2001–2021 The GnuCash Project

שרת & משלח דוחות ניתוק בדואר אלקטרוני אל: irc://irc.gnome.org/gnucash

בעיות תרגום? צור קשר עם: gnucash-devel@gnucash.org